Mokyklos naujienos:
[07.02.2006 21:28:03]
Tinklalapio atidarymas
[01.07.2006 22:41:56]
Dabar elektroninis paštas - pirmame puslapyje:


El. paštas
Vartotojo vardas:
Slapta-
žodis:
Kalba:
Русская версия - Rusiškai


Maskvos
Jurgio Baltrušaičio
lietuvių etninės kultūros
bendrojo lavinimo mokykla Nr.1247

– tai šiuolaikinė valstybinė mokykla,
kurioje dėstoma lietuvių kalba,
lietuvių liaudies tradicijos, daina ir šokis,
Lietuvos istorija ir geografija.

Mokyklos adresas:
Maskva, Gospitalnij pereulok, 3
(artimiausia metro stotelė – „Baumanskaja“)
Telefonas: 267 75 36
El. paštas: info@sch1247.ru


Informacija apie mokyklą

- tai Rusijos valstybinė mokykla, todėl mokomoji kalba yra rusų;
- mokslas nemokamas;
- mokykloje yra 11 klasių (po vieną klasę nuo 1 iki 11);
- bendras mokinių skaičius šiuo metu - 210; maksimalus moksleivių skaičius klasėje – 25;
- mokykloje mokosi Rusijos ir Lietuvos piliečiai;
- mokslo metai trunka nuo rugsėjo 1 iki gegužės 30 dienos;
- mokslo metų eigoje moksleiviai tris kartus atostogauja;
- pamokos prasideda 9.30; mokykla veikia nuo 9.00 iki 19.00;
- 1-4 klasių moksleiviai mokosi penkias dienas per savaitę, 5-11 klasių moksleiviai mokosi 6 dienas per savaitę;
- pamokos trukmė pradinėje mokykloje 35 min., vidurinėje ir aukštesniojoje – 40 min.;
- veikia penkios prailgintos dienos grupės 1-6 klasės moksleiviams;
- moksleiviai aprūpinami pusryčiais ir pietumis iš tėvų sąskaitos (1-4 klasių moksleiviai pusryčiauja nemokamai);
- mokykloje veikia papildomo nemokamo ugdymo sistema antroje dienos pusėje;
- atvykstantiems į mokyklą iš Lietuvos organizuoti adaptaciniai rusų kalbos bei tiksliųjų mokslų adaptaciniai kursai, o taip pat adaptaciniai lietuvių kalbos kursai maskviečiams, atvykusiems iš kitų Maskvos mokyklų;
- tėvų prašymu veikia mokami ugdymo būreliai ir sportinės sekcijos kaip dailės, choreografijos, muzikos, krepšinio, anglų kalbos kursai;
- mokykloje veikia lietuvių kalbos kursai suaugusiems, šeštadieninė lituanistinė mokyklėlė „Šaltinėlis“ ( mokyklele@list.ru ), paruošiamieji kursai būsimiems pirmokėliams;
- mokykloje dirba 38 pedagogai, iš jų 9 - aukšiausios kategorijos ( RF), 11 – pirmos kvalifikacinės kategorijos ( RF), 15 – antros kvalifikacinės kategorijos ( RF ), 1 – mokytojas ekspertas ( LR ), 2 – vyr. mokytojai (LR), 1 – metodininkas;
- lietuvių kalbos moko mokytojai, atvykę iš Lietuvos, mokymas vyksta trimis lygiais: A – lietuvių kalba, kaip gimtoji, B – lietuvių kalba kaip užsienio, C – lietuvių kalba, kaip antroji užsienio kalba;
- mokyklos moksleiviai aktyviai dalyvauja miesto organizuojamuose renginiuose, dalykinėse olimpiadose, sportiniuose turnyruose;
- visų klasių moksleiviams rengiamos ekskursijos į Maskvos muziejus ir į Pamaskvę, kitus Rusijos miestus, taip pat rengiamos išvykos į užsienį ( Čekija, Vengrija);
- tradiciniame mokyklos renginių kalendoriuje žymią vietą užima renginiai, skirti Lietuvai ir jos tradicijoms: Kalėdos , Lietuvių kultūros savaitė, Vasario 16-tosio minėjimas, Kaziuko mugė, Šimtadienis, Mamos diena, J.Baltrušaičio gimimo diena;
- vasarą moksleiviai išvyksta į tradicinę etnografinę ekspediciją Lietuvoje.

Parašyti laišką administratoriui